Współpraca

ŚWIADCZONE USŁUGI

 • Reprezentacja Klientów w sprawach sądowych i pozasądowych, w tym przed sądami administracyjnymi.
 • Doradztwo prawne – sporządzanie opinii prawnych, doradztwo i obsługa prawna
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji,
 • Prowadzenia procesów odszkodowawczych m. in. od Skarbu Państwa
 • Konstruowanie umów, sporządzanie pism procesowych

Zapewniamy:

 • Konsultacje bezpośrednie
 • Konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej
 • Opinie i analizy
 • Spotkania bezpośrednie w siedzibie Klienta
 • Dyżury w siedzibie Klienta
 • Reprezentacja w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych

W ramach świadczonych usług korzystamy z pomocy doświadczonych prawników w tym radców prawnych. W celu profesjonalnego wykonywania naszych usług współpracujemy z Kancelarią notarialną, Biurem rachunkowym, Kancelarią podatkową, a także z tłumaczami przysięgłymi..