Przedawnienie roszczeń nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny od banku

Termin przedawnienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego BTE wynosi 3 lata. Termin ten biegnie od dnia wymagalności kredytu czyli od dnia wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej.

Bieg przedawnienia może być przerwany poprzez wiele czynności dokonanych przez bank. Może to nastąpić chociażby przez złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Co w przypadku, gdy po przeprowadzeniu egzekucji należność zostanie sprzedana dla funduszu sekurytyzacyjnego? Tutaj może być pomocna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., zgodnie z którą: „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 KC)”. Tak więc fundusz sekurytyzacyjny nie może w oparciu o ten tytuł wykonawczy prowadzić egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Trzeba wskazać, że tylko banki mogły wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. Też tylko banki mogły uzyskać klauzule wykonalności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne. Tak więc nabywcy wierzytelności z nich wynikających np. fundusze sekurytyzacyjne muszą uzyskać nowe tytuły wykonawcze, a w tym celu wszcząć nowe procesy sądowe.

W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2016 roku wskazano: „wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje zatem skutek przerwy wtedy, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności; nie jest bowiem wystarczająca tożsamość wierzytelności lecz konieczna jest również identyczność osób, na rzecz których czynność ta została dokonana.

Jeśli odebrałeś pozew od firmy windykacyjnej, byłeś dłużnikiem banku możesz skorzystać z pomocy naszej kancelarii która specjalizuje się w tych zagadnieniach. Bezpłatna rozmowa telefoniczna może uchroni

Ciebie przed popełnieniem błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *