Przedawnienie roszczeń nabytych od banków przez fundusze sekurytyzacyjne a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Bieg przedawnienia może być przerwany poprzez wiele czynności dokonanych przez wierzyciela (np. bank). W szczególności przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Czy jednak nabywca wierzytelności (np. fundusz sekurytyzacyjny) może skutecznie powoływać się na przerwanie terminu przedawnienia poprzez złożenie przez bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności? Warto w tym miejscu przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 17/17). Czytamy tutaj, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Jeśli odebrałeś pozew od firmy windykacyjnej a byłeś dłużnikiem banku możesz skorzystać z pomocy naszej kancelarii która specjalizuje się w tych zagadnieniach. Bezpłatna rozmowa telefoniczna może uchronić przed popełnieniem błędu.

Kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy prawnej dotyczącej prezentowanego powyżej zagadnienia. Zachęcam do bezpłatnego kontaktu telefonicznego w celu wstępnego zapoznania się z Państwa sytuacją prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *