Osoby prywatne

Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami, a także w pozasądowych negocjacjach we wszystkich rodzajach spraw cywilnych i gospodarczych. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów. Wykonujemy także opinie prawne w całym zakresie prawa cywilnego. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

 • sprawy z zakresu realizacji umów (sporządzanie umów, weryfikacja umów)
 • windykacja należności
 • sprawy spadkowe
 • prawo rzeczowe (sprawy mieszkaniowe, własności nieruchomości, służebności, hipoteka itp.)
 • analiza i sporządzanie umów
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach świadczonej pomocy prawnej doradzamy i reprezentujemy zarówno pracownika, jak i pracodawcę w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Oferuje porady prawne, sporządza i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty. Zakres pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych przewiduje między innymi:

 • przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę
 • mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualnego w pracy
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa

Odszkodowania

 • błędy w sztuce zawodowej, w tym sztuce lekarskiej
 • szkody komunikacyjne
 • uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (zadośćuczynienia za ból i cierpienie)
 • za wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • pożary, zalania, kradzieże itp.

Prawo administracyjne

Oferujemy reprezentację w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, przed organami administracji publicznej. Sporządzanie skarg od decyzji administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych w dziedzinach takich jak:

 • prawo budowlane i legalizacja samowoli budowlanej
 • procesy inwestycyjne
 • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń i licencji
 • prawo zamówień publicznych
 • wizy i zezwolenia na pracę w RP dla cudzoziemców
 • sprawy obywatelskie
 • pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych