Firmy

Pomoc prawna w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych

 • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, łącznie ze zgłaszaniem zmian do KRS)
 • analizy, doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • projektów uchwał organów spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • uczestnictwo w negocjacjach

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • sporządzanie i konsultacja umów cywilnoprawnych
 • windykacja należności
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń gospodarczych
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów cywilnoprawnych

Prawo upadłościowe i układowe

 • reprezentacja wierzycieli ( sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie)
 • reprezentacja dłużników ( sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie)

W ramach świadczonych usług korzystamy z pomocy doświadczonych prawników w tym radców prawnych. W celu profesjonalnego wykonywania naszych usług współpracujemy z Kancelarią notarialną, Biurem rachunkowym, Kancelarią podatkową, a także z tłumaczami przysięgłymi..